O mně

Logopedická terapie: Mgr. Kateřina Vanýsková

 

Moje vzdělání:

Univerzita Karlova Praha, školství pro mládež vyžadující zvláštní péči

Státní zkouška z logopedie, tyflopedie, psychopedie

 

Moje praxe:

7 let  -  základní škola v HK – učitel, logoped

9 let – dětské rehabilitační centrum - logoped

7 let - základní škola praktická Pardubice – učitel, logoped,

1 rok – krajská nemocnice Pardubice – logoped

1 rok – speciálně pedagogické centrum Duháček v HK pro děti s vadami řeči – speciální pedagog, logoped

 

Kurzy a školení, která jsem absolvovala:

Kurz neurovývojové stimulace (Pohybem se učíme); Neurovývojová stimulace ve školní praxi; Trénink jazykových schopností podle Elkonina - předgrafémová a grafémová etapa; Rozhodování a řešení problémových situací /1. a 2. část/; Emoční a sociální rozvoj osobnosti ve vzdělávacím a výchovném procesu; školení Supervize, intervize; Osobnostní a sociální výchova na ZŠ; Řešení konfliktů; Práce se skupinovou dynamikou /1. a 2. část/; Rozvoj sociálních dovedností prostřednictvím interakčních cvičení; Techniky pro komunikaci s teenagery; Rozumíme penězům v Pardubickém kraji; Kázeň a klima školy; Kouření a já;  Počítačová gramotnost prakticky; Podpora rozvoje komunikačních kompetencí dětí žáků MŠ a ZŠ v Královéhradeckém kraji; Poruchy plynulosti řeči u dětí v MŠ; Základní školení práce s i-Pad; Autismus dnes v Pardubickém kraji; několik absolvovaných kurzů specializační přípravy pro atestaci logopeda při AKL ČR

Dne 16. 11. 2015 byly spuštěny mé webové stránky v nové moderní úpravě. Věřím, že se Vám budou líbit a orientace na nich bude přehlednější.

4.1.2024:  Zveřejnila jsem nový ceník služeb platný pro kalendářní rok 2024, v ceníku došlo k nezbytným změnám cen vybraných služeb. Stále také nabízím kurz rozvoje jazykových schopností podle Elkonina.