Trénink jazykových schopností podle Elkonina

Trénink jazykových schopností podle Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa

Jedná se o první a ucelený program na rozvoj fonologických dovedností.

Program představuje ucelenou metodiku pro rozvíjení jazykového citu

a specifických jazykových dovedností, jež jsou důležité pro rozvoj čtení a psaní.

Program působí preventivně a stimulačně.

Je vhodný pro předškolní děti v dlouhodobé logopedické péči, pro děti s vývojovou dysfázií, pro děti s opožděným vývojem řeči, pro děti z rizikových těhotenství, pro děti rodičů dyslektiků, pro děti s odkladem školní docházky, pro děti rodičů cizinců.

Tato metoda učí děti chápat podstatu čtení slov na základě poznávání jejich hláskové struktury v mluvené řeči, tedy bez poznávání písmen.

Až poté, co se děti pomocí cílených aktivit a úkolů postupně zmocní „fonologické kostry slov“, přikročíme k písmenům.

Cílem není naučit děti číst nebo psát.

Účelem je zábavnou formou rozvíjet rozumové a jazykové schopnosti důležité pro čtení a psaní. Děti získají nejen znalost o jazyce, ale i schopnosti, které je připraví na roli školáka: jsou soustředěnější, vnímavější, motivovanější pro učení, zlepší se jejich jazykový cit, lépe komunikují, trénují sluchovou paměť, učí se abstraktně myslet, vyjadřovat se a odůvodňovat.

Dne 16. 11. 2015 byly spuštěny mé webové stránky v nové moderní úpravě. Věřím, že se Vám budou líbit a orientace na nich bude přehlednější.

4.1.2024:  Zveřejnila jsem nový ceník služeb platný pro kalendářní rok 2024, v ceníku došlo k nezbytným změnám cen vybraných služeb. Stále také nabízím kurz rozvoje jazykových schopností podle Elkonina.